Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Spotkanie z autorami wydawanych przez nas książek

W maju 2016 r. mieliśmy wielki zaszczyt zaproponować Państwu spotkanie z twórcą podejścia poznawczo-ewolucjonistycznego - dr Giovanni Liottim. 

Tym razem zapraszamy na spotkanie z kontynuatorem myśli Giovanni Liottiego - dr Fabio Monticellim, który wraz z Giovanni Liottim napisał trzy bardzo ważne dla zrozumienia traumy i terapii traumy książki (informacje znajdziecie Państwo tutaj ) oraz autorką pierwszej z szykowanych przez nas polskich przekładów książki z psychoonkologii, dr Elisą Faretta 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Gianni Liotti -ewolucjonistyczna teoria motywacji

Gianni Liotti starał się połączyć badania z psychologii rozwojowej, neuronauki, funkcjonowanie afektywne w projekt rewolucyjnej i nowatorskiej psychoterapii, która integrowała klinikę i badania. Największym jego wkładem był rozwój teorii interpersonalnych systemów motywacyjnych.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność wydawnicza

Jak już informowaliśmy wcześniej podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu naszej działalności, która coraz bardziej wychodzi poza działania statutowe Fundacji.

Powołaliśmy więc nową strukturę - Centrum Psychologii Relacyjnej -która prowadzić będzie i rozwijać część działalności wydawniczej i szkoleniowej zainicjowanej przez Fundację Przyjaciele Martynki. Sama Fundacja skupia się nadal na problematyce wspierania rozwoju dziecka, czyli na tym, do czego została powołana.

Do czasu zakończenia prac nad nową stroną internetową, wszystkie informacje o książkach i szkoleniach podawane będą na stronie Fundacji.

Książki już wydane i zapowiedzi:

Proponujemy wszystkim zainteresowanym zmianę punktu widzenia i przejście od tak zwanej psychologii "mono-personalnej" do psychologii "bipersonalnej", czyli analizję zjawisk psychicznych (i nie tylko) z punktu widzenia relacyjnego.

SERIA WYDAWNICZA LIOTTI - DZIEŁA WYBRANE:

Czytaj więcej