Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Wakacyjne seminaria online dla zapracowanych psychoterapeutów

Taką mamy propozycję seminariów online dla nie mających czasu poza wakacjami własnymi psychoterapeutów:

6 sierpnia - "Relacyjny zwrot w psychoterapii - kiedy "relacyjne" staje się wewnątrzpsychicznym"

13 sierpnia - O koncepcji (nie)rozpoznania dziecka jako człowieka w rodzinie

20 sierpnia - "Od bólu do przemocy... bólu fizycznego, czy bólu nie bycia rozpoznanym?"

27 sierpnia - "psychopatia a narcyzm"

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Bio-psycho-społeczna reprezentacja ciała a emocje - seminarium online

 

UWAGA!

NA SEMINARIUM ONLINE W TYM TERMINIE LISTA UCZESTNIKÓW JEST JUŻ ZAMKNIĘTA. ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY W NASTĘPNYM ROKU.

Zapraszamy na seminarium, które z pewnością w zupełnie innym świetle każe nam spojrzeć np. na aleksytymię.

Za Maurizio Ceccarellim przytoczymy hierarchiczną strukturę reprezentacji ciała:

- percepcja: ciało wegetatywne, czyli jazobiektem (autor uzasadnia, dlaczego bez łączników użył tego zwrotu, jak kolejnych)

- proste emocje: ciało wegetatywne (jazinnym)

- emocje złożone: schemat ciała (zgrupą)

- język: tożsamość ciała (zespołeczeństwem)

- samoświadomość: tożsamość personalna (zkulturą)

 

Seminarium online odbędzie się 24 lipca br. w godz. od 20.00 do 22.00

Cena seminarium to 80 zł.

Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja, link do formularza rejestracyjnego tutaj

  • Hanna Michalska

Relacyjny zwrot w psychoterapii - webinar

UWAGA, KOLEJNY TERMIN SEMINARIUM TO 6 SIERPNIA W GODZ. OD 20.00 DO 22.00

Cena seminarium - 150 zł.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

O teorii przywiązania Bowlbiego powiada się, że jest teorią "mostem", łączy bowiem to, co u człowieka wewnątrzpsychiczne, z jego zewnętrznym środowiskiem relacyjnym.

Znaczenie realnych doświadczeń dla zrównoważonego rozwoju, kiedy środowisko relacyjne jest optymalne lub w rozwoju dysfunkcyjnym lub wręcz traumatycznym prowadzącym do określonych obrazów klinicznych opisanych w DSM przestało być podważane. 

Sama teoria przywiązania została z czasem zintegrowana tak przez psychoanalizę, jak i podejście poznawcze oraz systemowo - relacyjne.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Liotti o diagnozie różnicowej na przykładzie pacjenta Pierre Janet - seminarium

Uwaga seminarium zostało przeniesione na 23 lipca w godz. od 20.00 do 22.00

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Na takie seminarium online zapraszamy już 3 czerwca, od godz. 20.00 do 22.00.

Na seminarium można będzie wysłuchać rejestracji wystąpienia Giovanni Liottiego na temat znaczenia diagnozy różnicowej zaburzeń dysocjacyjnych. Konferencja "Trauma, dysocjacja a psychozy" odbyła się 8 kwietnia 2016 r. w Neapolu. 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność szkoleniowa

UWAGA!!!

STARAJĄC SIĘ WRÓCIĆ DO ŻYCIA PO PANDEMII,

NASZE SEMINARIA ONLINE KOSZTUJĄ TYLE ILE PRZED PANDEMIĄ,

PUBLIKOWANE PRZEZ NAS KSIĄŻKI WYSYŁAMY JEDYNIE DO PACZKOMATÓW 

  

 

Przez ostatnie lata bardzo skupiliśmy się na tym, by przekazać to, co wiadomo na temat traumy relacyjnej, ponieważ jest to ten rodzaj traumy, który jest najbardziej brzemienny w konsekwencje psychopatologiczne.

Bardzo wiele dla zrozumienia "toksyczności" tego rodzaju traumy wniosły seminaria, jakie zgodził się dla nas poprowadzić dr Enrico Constantini - jeden z pierwszych współpracowników Giovanni Liottiego - na temat destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej. Przedstawił nam socjologiczne i psychologiczne wyjaśnienia jej genezy. Czas pokaże, czy ze względu na dynamikę motywacyjną sprawcy traumy relacyjnej wprowadzony zostanie pierwszy podział sytuacji potencjalnie traumatycznych.

Wiele mówiliśmy na naszych seminariach również o dynamice motywacyjnej u osoby znajdującej się w sytuacji potencjalnie traumatycznej i o mechanizmie traumatyzacji. Wiele dzisiaj mówi się o tym, że sytuacja potencjalnie traumatyczna zmienia się w traumatyczną dlatego, iż osoby, które musiały z taką sytuacją się zmierzyć pozostają później samotne i nie otrzymują należytego wsparcia.

Odwołując się do tego, co do zrozumienia optymalnego rozwoju i traumatycznego rozwoju wnosi teoria poliwagalna Porgersa oraz ewolucjonistyczna teoria motywacji Liottiego, mówiliśmy o tym, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne w różnych okresach rozwoju: od niemowlęctwa, przez okres przedszkolny, szkolny, dojrzewania aż po dorosłość.

Wiele też miejsca poświęciliśmy temu, jakie wskaźniki werbalne i niewerbalne komunikacji z dorosłym pacjentem już na pierwszej sesji terapeutycznej pozwalają terapeucie zrozumieć, że może mieć przed sobą osobę po traumie rozwojowej.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Koncepcja rozpoznania w ewolucjonistycznej teorii motywacji interpersonalnych Giovanni Liottiego - konsekwencje dla psychoterapii

UWAGA!

Seminarium zostanie powtórzone 10 lipca 2020 r.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Przyglądając się jednemu z głównych założeń ewolucjonistycznej teorii motywacji opracowanej przez Giovanni Liottiego i współpracowników, a odnoszącego się do wyselekcjonowanych przez procesy ewolucji interpersonalnych systemów motywacyjnych, czyli 

 

 

Warto zadać sobie pytanie, co się dzieje, gdy tego rozpoznania drugiego jako człowieka nie ma (jak w przypadku dziecka, którego rozwój toczy się w kierunku zaburzeń antyspołecznych), lub gdy jest ono nieciągłe (jak w przypadku rozwoju dziecka, którego rozwój toczy się w kierunku zaburzeń osobowości borderline) według kryteriów rekonstrukcyjnej terapii interpersonalnej Lorny Smith Benjamin.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Infante research a terapia dorosłych

W jaki sposób umysł noworodka organizuje się w trakcie interakcji?

Według przedstawicieli nurtu infante research Beebe i Lahmann wykorzystując 3 podstawowe zasady:

1. Zasady oczekiwanej regulacji

2. Zasady przerwania się interakcji i tegoż przerwania naprawy

3. Zasady intensywnych afektywnie momentów

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Kryzysy rozwojowe rodziny: normatywne i nienormatywne - między traumą a rezyliencją

UWAGA, SEMINARIUM ODBĘDZIE SIĘ 12 CZERWCA

Erykowi Eriksonowi zawdzięczamy teorię psychospołecznego rozwoju  jednostki, czyli normatywne kryzysy, które w swym życiu napotka.

Profesor Scabini i profesor Cigoli stworzyli teorię rodziny, która łącząc własną wiedzę i kompetencje z indywidualnym rozwojem zgodnie z teorią Eriksona stworzyli teorię rodziny  relacyjno-międzypokoleniową. Rodzina ma swoje fazy rozwoju, a w każdej z nich normatywny kryzys do pokonania, mogą wydarzyć się też kryzysy nienormatywne, jak niemożność przejścia od bycia małżeństwem do bycia rodziną i pokonanie tego kryzysu otworzeniem się na "bycie rodziną inaczej" - czyli adopcję dziecka, którego się nie urodziło; inne nienormatywne kryzysy, to choroba jednego z członków rodziny, śmierć, rozwód, skutki różnych kataklizmów. Dlaczego jedne rodziny sobie z nim radzą a inne nie? Dlaczego jedne wychodzą z nich wzmocnione i rezylientne a inne osłabione?

Czytaj więcej