Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Od dołu ku górze (i z powrotem) - zapowiedź książki

Taki mamy intrygujący tytuł nowej książki do tłumaczenia (bo kto jak nie Fundacja?). 

Postawiliśmy sobie ambitne w Polsce zadanie zrealizować, czyli pokazać, jak w ostatnim czasie zmienia się psychoterapia. O il John Bowlby wykazał, jak ważne są realane doświadczenia relacji z wczesnego dzieciństwa, Allan Shore i Daniel Siegel mówią o neurobiologii relacyjnej, czyli o tym, jak te wczesne realne doświadczenia dziecka relacji z głównym opiekunem "rzeżbią" wrodzoną strukturę mózgu dziecka, Liotti i badacze nurtu infante research idą dalej i pokazują, jakie jest znaczenie interpodmiotowości ("interpersonalności", znaczących relacji podmiotu), Vittorio Gallese i Massimo Ammaniti mówią o narodzinach interpodmiotowości i "ucieleśnionej symulacji" w sobie właściwy sposób, Porges powiada, że relacyjność jest "biologicznym imperatywem człowieka", wydaje się oczywiste, że schyłek tak rozwoju psychicznego wyizolowanej jednostki, tak w kierunku optymalnym, jak i w kierunku psychoparologii odszedł do historii. 

My zaś staramy sie przybliżyć przede wszystkim to, jak te odkrycia z dziedziny psychologii rozwojowej przekładają się na psychoterapię i znaczenia relacji psychoterapeutycznej, jako specyficzneo czynnika leczniczego niezależnie od podejścia psychoterapeutycznego.    

Książka jest autorstwa Cecyli La Rosa i Antoniego Onofri. Autorów czytelnicy z książki o żałobie i psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej już dobrze znają, mogli też przeczytać o psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej, psychoterapii sensomotorycznej i terapii EMDR. Dwie ostatnie terapie zaliczają się do terapii określanych jako botto-up ponieważ kanałem dostępu jest ciało, natomiast terapia przesuwa się też oczywiście w kierunku odwrotnym, czyli top-down.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

przywiązanie i trauma relacyjna w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego - webinar

Ewolucjonistyczna teoria motywacji integrując i przekraczając teorię przywiązania Bowlbiego stanowi bardzo dobrą bazę teoretyczną do wyjaśnienia czym jest trauma psychiczna, jakie są rodzaje sytuacji potencjalnie traumatycznej i kiedy zmienia się ona w sytuację traumatyczną. Kiedy mówimy o agresji zrytualizowanej, charakterystycznych dla interakcji interpersonalnych kierowanych przez agonistyczny system rangi, a kiedy o agresji destrukcyjnej, tej wynikającej z aktywacji systemu obrony oraz tej wynikającej z aktywacji systemu polowania. Co to jest mechanizm określany w skrócie jako VIM (Violence Inhibition Mechanism) i dlaczego u niektórych przestaje on działać.

O ile teoria przywiązania tłumaczy reakcję na traumę osób o różnych wzorcach przywiązania oraz proszenie o ukojenie po traumatycznym wydarzeniu, teoria Liottiego wyjaśnia dlaczego objawy po-traumatyczne ujawniają się czasami wiele lat po traumatycznym wydarzeniu, czyli jaką rolę w reakcji na traumę mają strategie kontrolujące występujące po wczesnodziecięcym przywiązaniu zdezorganizowanym 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej (psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna) - szkolenie

NOWE TERMINY SZKOLENIA PODANE ZOSTANĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA BR.

 

Ponieważ tym razem nacisk będzie położony bardziej na praktykę,

lekturami obowiązkowymi na szkolenie są:

G.Liotti, B.Farina:"Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego"

oraz

G.Liotti, F.Monticelli: "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT"

 

System motywacyjny przywiązania jest z pewnością jednym z najbardziej znanych. Czytelnicy książki o traumatycznym rozwoju wiedzą już, iż systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego (na którym umieszcza autor interpersonalne systemy motywacyjne) Liotti wymienia co najmniej pięć: przywiązania, opieki, seksualny (związany z tworzeniem się pary), rangi i parytetowej współpracy. Każdemu z tych systemów odpowiada charakterystyczna sekwencja następujących po sobie emocji związana z zagrożeniem osiągnięcia celu lub też z jego osiągnięciem.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

model psychopatologii rozwojowej i dysocjacji

W dniu 28 września w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium on line poświęcone koncepcji strategii kontrolujących przywiązania, występujących często po wczesnodziecięcym przywiązaniu zdezorganizowanym oraz ich interpersonalnym (albo interpodmiotowym) wymiarze, a także ich znaczenia dla rozwoju.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Control-Mastery Theory - szkolenie dla psychoterapeutów

Zainteresowanych tym szkoleniem informujemy, iż termin szkolenia przesunięty został na jesień 2019 r. Dokładną datę podamy na początku 1019 r.

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego Mastery-Control Theory -podejścia psychoterapeutycznego opracowanego i weryfikowanego przez Josepha Weissa i Harolda Sampsona oraz San Francisco Psycotherapy Research Group zaczynając od lat pięćdziesiątych mininego wieku. Podstawowe idee tego podejścia zainteresowani znajdą w naszym tłumaczeniu artykułu, zamieszczonego na stronie Mastery-Control Theory Italian Group, które dzięki uprzejmości jednego z założycieli grupy - dr Francesco Gazzillo - możemy udostępnić na naszej stronie Krótki wstęp do Mastery - Control Theory

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Relacje a psychoanaliza, podejście poznawcze i systemowo-relacyjne - seminarium

Seminarium zostanie powtórzone  8, 15 i 22 października br. w godz. od 20.00- do 22.00

Seminarium 8 października poświęcimy omówieniu tego, jakie zmiany nastąpiły w podejściu psychoanalitycznym po integracji znaczenia doświadczeń relacyjnych z najwcześniejszego dzieciństwa, czyli wiedzy z teorii przywiązania Bowlby'ego. Omówimy wkład Mery Main, Daniela Sterna w rozumienie interpodmiotowości i jej związku z przywiązaniem, a także komunikację interpodmiotową noworodka w trójkącie pierwotnym: matka-ojciec-dziecko wg. Elizabeth Fivaz -Depeursinge.

 

15 października jako kontynuacja pierwszego seminarium odbędzie się seminarium on line poświęcone wzajemnym wpływom teoria - przywiązania podejście poznawcze. Na tym seminarium mówić będziemy dużo o wewnętrznych modelach operacyjnych. Zaczniemy od tego co sam Bowlby rozumiał przez "wewnętrzny"-"model"-"operacyjny". Omówimy też ich wpływ na postrzeganie, przetważanie informacji oraz nadawanie znaczenia doświadczeniu.  

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - szkolenie

 

PSYCHOTRAUMATOLOGIa DZIECI I MŁODZIEŻY

 

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - te trzy koncepcje będą filarami naszego szkolenia z psychotraumatologii.

Najbliższe miesiące upłyną nam pod znakiem zmierzenia się z taką problematyką. Jak powiedział - znany już niektórym dr Giovanni Tagliavini - nasz stosunek do relacyjnej traumy jest często dialektyczny i oscyluje pomiędzy dwoma biegunami - oskarżycielskim vs uniewinniającym. Są ci, którzy oskarżają o konsekwencje traumy (zwłaszcza, gdy konsekwencje te trwają lata, albo ujawniają się po latach) samą ofiarę tejże traumy i tacy, którzy tą traumą wszystko chcieliby wytłumaczyć, zrzucając wszystko, co w życiu ofiary się wydarza na traumatyczne wydarzenia - często z dalekiej przeszłości. Jest jeszcze jedna kategoria ludzi, która jakby problem wczesnej relacyjnej traumy omija wielkim łukiem (zaczynając od dziadka Freuda), jest dla nich samych być może zbyt bolesnym podjęcie tematu i niczym dzieci twierdzą, że jak problemu nie widzę, to on nie istnieje (pewnie nawet znajdą uzasadnienie w koncepcjach filozoficznych).

Fundacja proponuje tym, którzy - metodą greckiego złotego środka - nie mają ochoty pomiędzy biegunami oscylować, szkolenie na temat psychotraumatologii okresu rozwojowego. Mottem tegoż seminarium niech będą słowa ciągle dr Tagliavini wygłoszone na seminarium w Warszawie 23 maja ubiegłego roku: "Funkcją umysłu człowieka jest przede wszystkim integracja. Jeśli ta integracja jest z powodu traumy uniemożliwiona (dysocjacja jako dys-integracja czyli brak integracji ) świadomość będzie w nieskończoność próbowała podjąć swoją najważniejszą funkcję - integracji. Zadaniem profesjonalistów jest wspieranie tych prób". 

Czytaj więcej