Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Dezorganizacja systemu opieki u opiekuna a przywiązanie zdezorganizowane u dziecka

Seminarium odbędzie się 14 stycznia w godzinach od 20.00 do 22.00.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

 

Wiele czasu poświęciliśmy omówieniu problematyki "przywiązanie zdezorganizowane a rozwój osobowości", z pewnością poruszymy ważną dla nas problematykę "przywiązanie zdezorganizowane a trudności w nauce". Teraz jednak chcielibyśmy zaprosić na seminarium poruszające problematykę "dezorganizacji systemu motywacyjnego opieki u opiekuna a dezorganizacja przywiązania dzicka", kiedy bowiem od analizy jednostki przejdziemy do analizy diady "dziecko opiekun" to samo zjawisko "dezorganizacji przywiązania" jawi nam się zupełnie inaczej.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

seminaria planowane na 2021 r.

Chciałam wstawić bardziej po ludzku nagrany przekaz, ale nie nagrałam, więc piszę o tym w jakim kierunku zapraszamy psychologów, psychoterapeutów do zmierzania, albo przynajmniej wzięcia po uwagę, że taki kierunek jest już możliwy...
Wiele mówiliśmy o teorii przywiązania, systemie zachowania ukierunkowanym na cel osiągniecia ochronnej bliskości z opiekunem, celem przywrócenia wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa - według Bowlbiego.
Uzupełnialiśmy tę wiedzę tym, o co teorię Bowlbiego wzbogacił Giovanni Liotti (niektórzy w Polsce mogli sami posłuchać, co ma do powiedzenia), Teorię Liottiego wzbogaciliśmy tym, co wnosi teoria poliwagalna Porgesa.
Dla niektórych już w tym roku, dla innych, którzy przegapili okazję, w następnym, tę wiedzę wzbogacimy o to, co do zrozumienia natury człowieka, jego optymalnego rozwoju i tego ekstremalnie patologicznego wnosi rekonstrukcyjna terapia interpersonalna Lorny Smith Benjamin.
Jej wiedzę zaś uzupełnimy w następnym roku koncepcją rozpoznania w psychoterapii.
Ona nam się od dawna między wierszami przewija, w następnym roku, poświęcimy jej osobne seminaria...
 

Rok 2021, na tyle, na ile czas nam pozwoli, poświęcimy temu, co wiemy o różnych przejawach aktywności u człowieka systemu drapieżczego.

Dziękujcie Liottiemu, że ten ciemny aspekt natury człowieka poruszył, a my będziemy się jedynie starać rozwinąć... 

Do tej pory o destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej w zeszłym roku mówił nam dr Enrico Costantini (więcej informacji tutaj), zaś w grudniu  2020 dr Giulia Calabria dzielić się będzie tym, co wiadomo na temat serial killer  (więcej tutaj). Dr Giulia Calabria już nam obiecała podzielić się wiedzą o zabójcach zwanych "Aniołami Śmierci"

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

O teorii poliwagalnej krytycznie - webinar

"Teoria poliwagalna poszerza nasze zrozumienie zachowań normalnych i atypowych, zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych. Integrując perspektywę rozwojową, teoria poliwagalna ukazuje jak dojrzewanie autonomicznego systemu nerwowego buduje neuronową "platformę", na bazie której rozwijają się zachowania społeczne i rozwój ufnych relacji". Stephen Porges: Kongres "Przywiązanie a trauma" Rzym 2016 r.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność szkoleniowa

Przez ostatnie lata bardzo skupiliśmy się na tym, by przekazać to, co wiadomo na temat traumy relacyjnej, ponieważ jest to ten rodzaj traumy, który jest najbardziej brzemienny w konsekwencje psychopatologiczne.

Bardzo wiele dla zrozumienia "toksyczności" tego rodzaju traumy wniosły seminaria, jakie zgodził się dla nas poprowadzić dr Enrico Constantini - jeden z pierwszych współpracowników Giovanni Liottiego - na temat destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej. Przedstawił nam socjologiczne i psychologiczne wyjaśnienia jej genezy. Czas pokaże, czy ze względu na dynamikę motywacyjną sprawcy traumy relacyjnej wprowadzony zostanie pierwszy podział sytuacji potencjalnie traumatycznych.

Wiele mówiliśmy na naszych seminariach również o dynamice motywacyjnej u osoby znajdującej się w sytuacji potencjalnie traumatycznej i o mechanizmie traumatyzacji. Wiele dzisiaj mówi się o tym, że sytuacja potencjalnie traumatyczna zmienia się w traumatyczną dlatego, iż osoby, które musiały z taką sytuacją się zmierzyć pozostają później samotne i nie otrzymują należytego wsparcia.

Odwołując się do tego, co do zrozumienia optymalnego rozwoju i traumatycznego rozwoju wnosi teoria poliwagalna Porgersa oraz ewolucjonistyczna teoria motywacji Liottiego, mówiliśmy o tym, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne w różnych okresach rozwoju: od niemowlęctwa, przez okres przedszkolny, szkolny, dojrzewania aż po dorosłość.

Wiele też miejsca poświęciliśmy temu, jakie wskaźniki werbalne i niewerbalne komunikacji z dorosłym pacjentem już na pierwszej sesji terapeutycznej pozwalają terapeucie zrozumieć, że może mieć przed sobą osobę po traumie rozwojowej.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Przywrócić dziecku człowieczeństwo

Dziecko przychodzi na świat i "się powierza" opiece dorosłych.

Prof. Scabini i prof. Cigoli w swojej książce "Tożsamość rodziny" przycytowali jako motto przysłowie afrykańskie "Trzeba całej wsi, by wychować jedno dziecko".

To, co określamy dziś jako "traumę przywiązaniową" jawi się więc nie tylko jako porażka matki i ojca dziecka jej doznającej, lecz jako porażka owej "całej wsi", która nie stanęła na wysokości zadania.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Bio-psycho-społeczna reprezentacja ciała a emocje - seminarium online

 

UWAGA!

Seminarium powtórzymy 16 grudnia w godzinach od 20.00 do 22.00.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Zapraszamy na seminarium, które z pewnością w zupełnie innym świetle każe nam spojrzeć np. na aleksytymię.

Za Maurizio Ceccarellim przytoczymy hierarchiczną strukturę reprezentacji ciała:

- percepcja: ciało wegetatywne, czyli jazobiektem (autor uzasadnia, dlaczego bez łączników użył tego zwrotu, jak kolejnych)

- proste emocje: ciało wegetatywne (jazinnym)

- emocje złożone: schemat ciała (zgrupą)

- język: tożsamość ciała (zespołeczeństwem)

- samoświadomość: tożsamość personalna (zkulturą)

 

Seminarium online odbędzie się 24 lipca br. w godz. od 20.00 do 22.00

Cena seminarium to 80 zł.

 

  • Hanna Michalska

Infante research a terapia dorosłych

W jaki sposób umysł noworodka organizuje się w trakcie interakcji?

Według przedstawicieli nurtu infante research Beebe i Lahmann wykorzystując 3 podstawowe zasady:

1. Zasady oczekiwanej regulacji

2. Zasady przerwania się interakcji i tegoż przerwania naprawy

3. Zasady intensywnych afektywnie momentów

Czytaj więcej