Fundacja Przyjaciele Martynki

Trauma i interpodmiotowość - międzynarodowa konferencja

UWAGA!!!

 Informacja o dostępnych książkach i zapowiedziach kolejnych autorstwa G.Liottiego oraz A.Onofriego tutaj

 Wyniki badań A. Schore’a wskazują jednoznacznie, że głównym predyktorem zaburzeń posttraumatycznych w okresie dorastania i dorosłości jest przywiązanie zdezorganizowane/zdezorientowane w pierwszym dzieciństwie. (Schore, 2002). 

Wielu badaczy oraz psychoterapeutów zajmujących się zaburzeniami posttraumatycznymi zgadza się z tezą, iż poznanie i zrozumienie mechanizmów traumatyzacji logicznie związane jest z doborem rodzaju oddziaływań wspierających i psychoterapii, które można podzielić na dwie ogólne kategorie: top down i bottom up.

A jak było? Oto fragment zarejestrowanego wystąpienia dr Onofri 

 

 

 W dniach 20 i 21 maja 2016 r. w Katowicach odbyła się wyjątkowa konferencja, połączona z warsztatami na temat traumy, żałoby, interpodmiotowości (niektórzy tłumaczą "intersubjectivity" jako "intersubiektywność"). Nasze zaproszenie przyjęli:

 

Dr Giovanni Liotti, który podejmując sugestie wysuwane przez J.Bowlby’ego przeanalizował funkcje systemu motywacyjnego przywiązania w interakcji z bardziej archaicznym systemem motywacyjnym obrony oraz systemem motywacyjnym opieki u dorosłego. Ich synergiczne lub konfliktowe działanie, dynamikę motywacyjną w procesie traumatyzacji w pierwszym dzieciństwie prowadzącą do rozwinięcia się stylu przywiązania zdezorganizowanego/zdezorientowanego u dziecka i strategii kontrolujących przywiązania zdezorganizowanego w wieku przedszkolnym oraz tym, co współcześnie uznaje się za „ukrytą epidemię”. Model psychopatologii i dysocjacji oraz międzypokoleniowej transmisji traumy.

Dr Antonio Onofri, który omówił problematykę żałoby: fizjologicznej, skomplikowanej i patologicznej (traumatycznej) w świetle teorii przywiązania, teorii stresu i traumy, fazy jej przebiegu, grupy czynników ryzyka, międzypokoleniowej transmisji nierozwiązanej żałoby

Marzena Olędzka, psycholog, psychoterapeuta akredytowany przez EMDR Europe, która podzieliła się z nami swoją wiedzą na temat traumy i żałoby u dzieci i młodzieży.  

W części warsztatowej dr Giovanni Liotti wyjaśnił nam – ilustrując przykładami przypadków klinicznych – wskaźniki aktywności systemów motywacyjnych w rozmowie klinicznej w tym strategii kontrolujących przywiązania zdezorganizowanego oraz omówił wskazówki do psychoterapii w przypadku PTSDc.(w przygotowaniu do wydania polskiego przekładu mamy dwie książki na ten temat: G.Liottiego i F. Monticelliego: "Teoria i klinika przymierza terapeutycznego" oraz "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej"

Dr Antonio Onofri natomiast poprowadził warsztaty na temat wskaźników żałoby patologicznej oraz diagnozy zgodnie z kryteriami DSM5. Skal oceny i wywiadów klinicznych, diagnozy różnicowej żałoby traumatycznej a innych zaburzeń psychicznych, terapii przypadków żałoby skomplikowanej i patologicznej. 

 

 

Konferencja i warsztaty będą tłumaczona (tłumaczenie konsekutywne)

Konferencja połączona będzie z publikacją polskiego przekładu książek Giovanni Liotti, Benedetto Farina: „Traumatyczny rozwój” oraz Antonio Onofri, Cecilia La Rosa: „Żałoba” 

Konferencja i warsztaty skierowane są do psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów.

Miejsce konferencji:

Dom Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a, sala 203

Cena konferencji:

450  do końca marca

500 zł do końca kwietnia. 

550 zł do 15 maja

W cenę nie są wliczone koszty dojazdów, noclegów i obiadu

Wykłady można będzie obejrzeć on line (cena 100/dzień)

 

 Program:

Piątek 20 maja

09.00 - 09.30      Rejestracja uczestników

09.30  - 10.00     Przywitanie i wprowadzenie w problematykę konferencji – mgr Hanna Michalska, Prezes Fundacji Przyjaciele Martynki

10.00 – 11.30     Trauma, żałoba a psychosomatyka. Rola systemu motywacyjnego przywiązania. Dr Antonio Onofri, psychiatra, psychoterapeuta, Centro Clinico de Sanctis w RZymie

11.30 – 11.45     Przerwa kawowa

11.45 – 14.00     Żałoba: rodzaje, diagnoza, terapia (podejście poznawczo – ewolucjonistyczne) Dr Antonio Onofri Centro Clinico de Sanctis w Rzymie             

14.00 – 15.00     Przerwa obiadowa

15.00 – 16.30     Żałoba: rodzaje, diagnoza, terapia – warsztat dr Antonio Onofri

16.30 – 16.40     Przerwa kawowa

16.40  - 17.00     Dyskusja i podsumowanie

 

Sobota 21 maja

09.00 – 09.10     Przywitanie

09.10 – 10.40     Trauma i żałoba u dzieci i młodzieży - teoria, klinika, terapia - Marzena Olędzka, psycholog, psychoterapeuta akredytowany przez EMDR Europe 

10.40  - 11.00     Przerwa kawowa

11.00 – 13.15    Traumatyczny rozwój – dr Giovanni Liotti, Członek Założyciel Societa’ Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale (SITCC – Włoskie           Stowarzyszenie Terapii Poznawczo – Behawioralnej)  oraz Associazione per la Ricerca Sulla Psicopatologia dell’Attaccamento e dello Sviluppo (A.R.P.A.S. – Stowarzyszenie Badań nad Psychopatologią Przywiązania i Rozwoju )

13.15 – 14.30     Przerwa obiadowa

14.30 – 16.00     Traumatyczny rozwój – warsztat, dr Giovanni Liotti

16.00 – 16.10     Przerwa kawowa

16.10 – 16.30     Dyskusja i zakończenie

 

Konferencja odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a,  sala 20