Fundacja Przyjaciele Martynki

wywiad z Fabio Monticellim

O ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego zgodził się nam opowiedzieć dr Fabio Monticelli. 

Sama jestem bardzo ciekawa.

Szczegóły wkrótce...