Fundacja Przyjaciele Martynki

Nowości psychoterapeutyczne - zeszyty monograficzne

Ostatnia rzecz nam została do zakomunikowania...

Pierwszy zeszyt monograficzny wyda Fundacja, kolejne będą już wydane przez Centrum Psychologii Relacyjnej

Co będzie w pierwszym zeszycie? Oczywiście zapowiadany wywiad z Fabio Monticellim o tym, jak poznał Liottiego.

Zeszyt wyjdzie w styczniu, więc prawie za chwilę :)

Jak widać, wydanie takiego zeszytu monograficznego jest właściwie niewykonalne, bo aż się prosi, by poprosić o wywiad prof. Benedetto Farina... 

jest bardzo zajętym neuronaukowcem, prosimy więc o cierpliwość.