Fundacja Przyjaciele Martynki

O ludziach, którzy tworzą teorie psychologiczne i psychoterapię - nasz fundacyjny artykuł

Taki artykuł otworzy nasz pierwszy numer nowinek psychoterapeutycznych. Zawsze bowiem warto zacząć od ludzi, którzy tworzyli - dla nas już często historyczne i będące punktem odniesienia - teorie, ale jakby nie było, do dziś kształtują nasze myśli.

Zaczniemy od historycznego konfliktu Janeta z Freudem, Z tymże samym Freudem konfliktu z Ferencim. Konfliktu Bowlbiego z Melani Klein. 

Kochani teorie tworzą ludzie, postaramy się przybliżyć to, jak walczyli o swoje idee i ile przez to wnieśli do wiedzy, którą dziś czytamy z książek.

Taki będzie pierwszy numer naszych "nowinek". Siłą rzeczy będzie więc o koncepcji traumy

Drugi numer poświęcimy pamięci Giovanni Liottiego, pojawi się na przełomie kwietnia i maja, więc w pierwszą rocznicę jego śmierci.

 Wygląda n to, że zanim napiszemy o tym, że Bowlbiemu swego czasu przypięto "ksywkę" Ali Bowlby i czterdziestu czterech złodziejaszków" spróbujemy przybliżyć postać Liottiego. Będzie to wywiad online. O jego udzielenie poprosiliśmy córkę Liottiego, psycholożkę i tłumaczkę oraz znanego już niektórym z seminariów online Fabio Monticelliego