Fundacja Przyjaciele Martynki

Loading…

Kryzys w cyklu rozwoju rodziny

Zobacz więcej...
  • 0
  • 1
  • 2

czym skorupka za młodu nasiąknie... - neurobiologia traumy wczesnodziecięcej i konsekwencje dla dalszego rozwoju

Seminarium nie odbędzie się w tym roku!!!

Nowe terminy ogłoszone zostaną w następnym.

Kolejne seminarium, tym razem skoncentrowane bardziej na konsekwencjach dla rozwoju poznawczego odbędzie się w listopadzie. Zgodziła się je dla nas poprowadzić autorka wielu książek na temat trudności w nauce dzieci jako konsekwencji zaburzeń przywiązania - dr Elena Simonetta 

CENTRUM PSYCHOLOGII RELACYJNEJ 

FUNDACJA PRZYJACIELE MARTYNKI

ZAPRASZAJĄ NA SEMINARIUM ONLINE (WEBINARIUM)

 

 

Już wiemy, że nie "wszystko co cię nie zabije, to cię wzmocni". Wiemy też, że to co może być potencjalnie traumatyczne dla noworodka, dla dorosłego może być nic nie znaczącą sytuacją (bo "skorupkę" ma już mocniejszą, grubszą). Na seminarium spróbujemy sobie natomiast odpowiedzieć na pytanie: "Jeśli u dziecka we wczesnym dzieciństwie uruchomiły siĘ procesy .traumatyzacji otwierające drzwi do całego spektrum psychopatologii czyli jeśli "skorupka" już nasiąknęła", to nieuchronnie "na starość" musi "trącić". Czyli o neurobiologii (i nie tylko neuro i biologii) traumy wczesnodziecięcej i jej potencjalnego wpływu na zdrowie i chorobę mówić będziemy. 

Skierowane jest do do psychotraumatologów, psychologów rozwojowych, klinicznych, pedagogów, wychowawców placówek wychowawczo-opiekuńczych, biegłych sądowych sądów dla nieletnich, kuratorów i wszystkich zainteresowanych.

Koszt seminarium 50 zł (wymagana jest wcześniejsza rejestracja przez formularz rejestracyjny

maksymalna liczba uczestników -15 osób).