Fundacja Przyjaciele Martynki

Loading…

Kryzys w cyklu rozwoju rodziny

Zobacz więcej...
  • 0
  • 1
  • 2

Control-Mastery Theory - szkolenie dla psychoterapeutów

Zainteresowanych tym szkoleniem informujemy, iż termin szkolenia przesunięty został na jesień 2019 r. Dokładną datę podamy na początku 1019 r.

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego Mastery-Control Theory -podejścia psychoterapeutycznego opracowanego i weryfikowanego przez Josepha Weissa i Harolda Sampsona oraz San Francisco Psycotherapy Research Group zaczynając od lat pięćdziesiątych mininego wieku. Podstawowe idee tego podejścia zainteresowani znajdą w naszym tłumaczeniu artykułu, zamieszczonego na stronie Mastery-Control Theory Italian Group, które udostępniamy dzięki uprzejmości jednego z założycieli grupy - dr Francesco Gazzillo. 

Samo szkolenie składa się z dwóch poziomów:

1. Teoretycznego

2. Praktyczno-klinicznego 

Poziom teoretyczny - składa się z sześciu dwugodzinnych seminariów (razem 18 h), podczas których omówione zostaną główne koncepcje teoretyczne modelu: adaptacji i poczucia bezpieczeństwa, przekonań i przekonań patogennych, testu, planu, interpretacji, roli postawy [psychoterapeuty], snów i fantazji (w tym fantazji seksualnych) oraz zastosowania Control - Mastery Theory w przypadkach "trudnych" pacjentów i ciężkich przypadków.

Na zakończenie przewidywany jest pisemny egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem uczestnictwa w drugim poziomie szkolenia.

Poziom teoretyczny umożliwia nabycie kompetencji pozwalających na:

- rozpoznanie patogennych przekonań pacjenta

- jego najpowszechniejsze modalności testowania [patogennych przekonań]

- ocenę interpersonalnego poczucia winy

- opracowanie oddziaływań pro-plan

- wybór właściwej postawy, by pacjent czuł się bezpieczny

- dokonania pierwszych prób opracowania planu pacjenta

Umożliwia ponadto zrozumienie podobieństw i różnic pomiędzy CMT a innymi szkołami psychoterapeutycznymi.

Poziom praktyczno-kliniczny

Poziom obejmuje osiemdziesiąt godzin (80 h) superwizji grupowej, w trakcie której analizie poddawane będą zapisy sesji psychoterapii pacjenta, dostarczone przez uczestników szkolenia. Każdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia dwóch rodzajów zapisów sesji pschoterapeutycznej jednego pacjenta. Pierwszy rodzaj zapisu, dostyczy trzech kolejnych sesji, drugi rodzaj dotyczy zapisu innej sesji psychoterapii tego samego pacjenta wybranej przez uczestnika.

Każda grupa kliniczna prowadzona jest przez jednego lub dwóch członków-seniorów Control-Mastery Theory Italian Group.

Poziom drugi szkolenia kończy się egzaminem polegającym na analizie zapisu sesji - opracowaniu planu oraz postawieniu hipotez na temat oddziaływań pro-plan.   

 Kompetencje, które uczestnik nabędzie w trakcie drugiego poziomu odnoszą się głównie do opracowania planu pacjenta.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymają certyfikat wystawiony przez Control Mastery Theory Italian Group.

Początek pierwszego poziomu szkolenia planowany jest na jesień 2018 r. Dokładne daty seminariów oraz warunki uczestnictwa podane zostaną wkrótce.