Fundacja Przyjaciele Martynki

Bycie świadkiem przemocy, traumatyczne separacje, krzywdzenie dziecka - książka, zapowiedź

No to przebiegłam wzrokiem nową książkę do tłumaczenia. Do czego się autorzy odnoszą? By wymienić zaczynając od tego, co już niektórzy mogli poznać i zrozumieć: Liotti, Farina: "Traumatyczny rozwój"; Liotti, Monticelli:"Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej"; Liotti: "Interpersonalny wymiar świadomości"; Onofri La Rosa: "Załoba". Ponadto do koncepcji Shora, Gallese, Perry'ego, teorii poliwagalnej Porgesa, biologii interpersonalnej Siegela. 

Czytaj więcej

Zaufać pacjentowi. Wprowadzenie do Control - Mastery Theory - zapowiedz książki

Centralną koncepcją Control Mastery Theory (CMT) jest to, że istoty ludzkie wykazują silną wrodzoną dyspozycję do rozumienia rzeczywistości i dostosowania się do niej. Dyspozycja ta funkcjonuje od samego dzieciństwa pod postacią nieświadomych planów, które ukierunkowują zachowanie, myśli i uczucia ku osiągnięciu adaptacyjnych celów. Jeśli środowisko - a zwłaszcza to interpersonalne – funkcjonuje w taki sposób, że zagraża adaptacyjnym impulsom planu, podmiot może rozwinąć przekonanie o sobie i innych, które z wysokim prawdopodobieństwem może być patogenne. Może bowiem zagrażać osiągnięciu adaptacyjnych celów, które nieświadomie uznawane zostają za zbyt niebezpieczne.

Czytaj więcej