Fundacja Przyjaciele Martynki

Interpodmiotowość wg. badaczy Infant Research = znaczenie dla psychologii rozwojowej i psychoterapii

W dniu 14 lutego 2019 r. w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszmy na seminarium on line, na którym dr Maurizio Brasini przybliży nam koncepcje interpodmiotowości i jej znaczenia, koncepcji, która nie tylko przyczyniła się do zrewolucjonizwania wiedzy na temat rozwoju dziecka, ale też przełożona została na oddziaływania psychoterapeutyczne dzięki pracy The Boston Change Process Stady Grup. Badaczom, którzy do psychoterapii wprowadzili między innymi pojęcia "momentu teraz" i "niejawnej wiedzy proceduralnej" (jak z samej nazwy można wywnioskować - wiedzy, której pacjent na sesji terapeutycznej nie opowie"), syntonizacji, synchronizacji oraz koordynacji, a przede wszystkim w innym świetle pozwala interpretować znaczenie relacji terapeutycznej, jako głównego i swoistego czynnika terapeutycznego.

Przedstawiona zostanie również koncepcja interpodmiotowości w ujęciu Liottiego, porównanie jego rozumienia interpodmiotowości, jako motywacji z najwyższego, korowego poziomu hierarchii systemów neurobiologicznych. Porównamy obie koncepcje, co wnoszą do rozumienia mentalizacji i omówimy konsekwencje dla psychoterapii. 

Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja do dnia 8 lutego 2019 r.

Koszt seminarium to 120 zł.